Ketuhanan Yang Maha Esa

Hormat dan menghormati serta menciptakan keharmonisan antar pemeluk agama.

Intelektualitas Bermoral

Sesuai dengan moral adat dan sopan santun.

Kemitraan

Menjalin kerjasama dengan internal maupun eksternal kampus.

Kebenaran dan Keadilan

Melaksanakan hak dan kewajiban tanpa mengalami atau adanya paksaan sehingga masing-masing pihak.

Atribut Jurusan